Uvodno predstavljanje projekta “Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i nagluhe osobe”

U hotelu Panorama u srijedu, 12. travnja 2017. godine, je održano uvodno predstavljanje projekta „Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i nagluhe osobe“, nastavno na potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom, Kodni broj UP.02.2.2.02.0006, za projekt „Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i nagluhe osobe“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a trajat će dvije godine.

Na početku konferencije, sudionike je pozdravila Katarina Tonković, predsjednica Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba. Zatim je izvršna direktorica Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba Mirjana Juriša, prof. def., održala prezentaciju o povijesti Saveza, postignućima i projektima. Istaknula je kako su gluhe i nagluhe osobe izrazito rano osvijestile različitost u komunikaciji u odnosu na širu društvenu sredinu, a znakovi jezik ih je odredio kao posebnu sociokulturološku zajednicu. Današnji Savez broji preko tisuću članova i svakodnevno je mjesto okupljanja gluhih i nagluhih osoba. Savez provodi brojne projekte, financirane na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini kojima je zajednički cilj poboljšanje kvalitete života gluhih i nagluhih osoba. Na kraju svojega izlaganja iznijela je statistiku korištenja usluga komunikacijskih posrednika istaknuvši kako je u protekloj godini odrađeno više od 10.400 sati. Marija Lozo, mag. pol., voditeljica projekta je u svojoj prezentaciji istaknula važnost Europskog socijalnog fonda, posebno financiranja projekata u području socijalnog uključivanja. Osvrnula se na strateški okvir projekta te provedbene kapacitete Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba. Zatim je sudionike upoznala sa projektom, ciljevima, svrhom i opravdanošću te elementima od kojih se isti i sastoji. Svaki od elemenata će se provoditi kroz 24 mjeseca, a na projektu je zaposleno pet osoba. Nakon završetka projekta biti će zajamčena održivost rezultata, putem financijskih i institucionalnih aspekata održivosti. Na kraju je istaknula kako projekt doprinosti jednakim mogućnostima te socijalnoj komponenti održivog razvoja.

Predstavljanju projekta su nazočili tumači/prevoditelji i korisnici usluga Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba te Jelena Ricov – pročelnica Ureda za programe i projekte Europske unije Grada Zagreba, Natalija Krajnović – savjetnica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Josip Držaić – ravnatelj URIHO-a i savjetnice u rehabilitaciji – Petra Herak, Vesna Zećirević i Antonija Mekinić.