Utjecaj socijalne podrške na kvalitetu života osoba s oštećenjem sluha

Sluh igra važnu ulogu u životu pojedinca – utječe na naša iskustva, interakcije i okolinu koja nas okružuje. S obzirom na svoju važnost u kreiranju i održavanju socijalnih odnosa s obitelji, prijateljima, kolegama i poznanicima sluh se često naziva i social sense tj. socijalni osjet.

Socijalna podrška za osobe oštećena sluha zahtijeva pronalazak rješenja koja će prilagoditi društvo osobi s oštećenjem sluha, a ne rješenja kroz koja se osoba s oštećenjem sluha mora prilagoditi društvu uvažavajući zahtjeve i načela medicinskog modela. Sustavno provođenje i unaprjeđenje socio-ekološkog modela može značajno doprinijeti kvaliteti života osoba s oštećenjem sluha (Blazer, Domnitz,, Liverman, 2016).

Teoli i Bhardwaj (2022) definiraju kvalitetu života kao koncept koji definira dobrobit određene populacije ili pojedinca. Obuhvaća brojne pozitivne i negativne elemente koji utječu na egzistenciju pojedinca. Uobičajeni aspekti kvalitete života odnose se na obrazovni status, radno okruženje, društveni status, osjećaj sigurnosti i slobode, autonomija u donošenju odluka, društvena pripadnost, fizičko okruženje, ekonomski status i dr.

Obiteljska i individualna podrška

Život s oštećenjem sluha ili suživot s osobom s oštećenjem sluha značajno utječe na brojne aspekte svakodnevnice, posebice ako se radi o teškom gubitku sluha. Gubitak sluha dovodi se u vezu s brojnim zdravstvenim komorbiditetima kao što su depresija, anksioznost, nisko samopoštovanje, nesigurnost, socijalna izolacija, stres, mentalni zamor, poteškoće u kogniciji, demencija i smanjena mobilnosti. Važno je educirati obitelj osobe s oštećenjem sluha o oštećenju, pružiti im svu potrebnu podršku i informacije kako bi postigli što veću kvalitetu života te kako bi sama obitelj mogla što više i kvalitetnije osnažiti osobu s oštećenjem sluha u aktivnostima svakodnevnog života (Blazer, Domnitz,, Liverman, 2016).

Stavovi i uvjerenja

Negativni stavovi o oštećenju sluha mogu biti interni i eksterni. Brojne osobe s oštećenjem sluha strahuju da ih društvo percipira kao stare, manje sposobne, ranjive, nezanimljive, neprivlačne članove društva. Prisustvo socijalne stigme i negativnih stavova tjera osobe s oštećenjem sluha da maskiraju svoje oštećenje, negiraju njegovo postojanje te odbijaju tražiti pomoć (Blazer, Domnitz,, Liverman, 2016).

Lovretić, Pongrac, Vuletić i Benjak (2016) proveli su istraživanje o utjecaju socijalne podrške na kvalitetu života osoba s oštećenjem sluha. U istraživanju je sudjelovalo 155 gluhih osoba prosječne životne dobi 48,89 godina s područja Zagreba i Osijeka. Prosječni rezultat na Skali percipirane socijalne podrške iznosio je 200,056, maksimalni rezultat koji se može ostvariti na skali je 280. Prema istraživanju gluhe osobe veću socijalnu podršku dobivaju od članova obitelji nego od prijatelja. Rezultati istraživanja ukazuju da je socijalna podrška najsnažniji prediktor kvalitete života.

Oštećenje sluha je puno više od samog gubitka sluha. Ono utječe na cjelokupnu biopsihosocijalnu strukturu osobe. Važno je svim osobama s oštećenjem sluha, bez obzira na dob, pružiti ispravnu i pravovaljanu socijalnu podršku.

Popis literature

  • Blazer, D. G., Domnitz, S., Liverman, C. T., Committee on Accessible and Affordable Hearing Health Care for Adults, Board on Health Sciences Policy, Health and Medicine Division, & National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Eds.). (2016). Hearing Health Care for Adults: Priorities for Improving Access and Affordability. National Academies Press (US).
  • Lovretić, V., Pongrac, K., Vuletić, G. i Benjak, T. (2016). Utjecaj socijalne podrške na kvalitetu života osoba s oštećenjem sluha. Journal of Applied Health Sciences = Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti, 2 (1), 5-14. https://doi.org/10.24141/1/2/1/1
  • Teoli D, Bhardwaj A. Quality Of Life. [Updated 2022 Mar 26]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536962/
Scroll to Top
Skip to content