Upoznavanje s korisnicima usluge

U prostorijama Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba je dana 02. i 03. svibnja 2019. održan sastanak za zaposlene žene polaznice edukacije za gerontodomaćice i korisnike usluge. Žene su zaposlene od 01.  svibnja 2019. Zaposlene gluhe i nagluhe žene su: Anita Bakić, Ljubica Budić, Mirana Relata i Anka Švigir. Trenutno pohađaju edukaciju u Zdravstvenom učilištu Medical. Po završetku edukacije obavljati će praksu u “Domu za starije i nemoćne Maksimir“.

Zaposlene žene će brinuti o 20 gluhih korisnika usluge, koji su teškog ekonomskog stanja, imaju malu mirovinu i korisnici su socijalne pomoći. Na sastanku su se korisnici usluge upoznali s zaposlenim gluhim i nagluhim ženama. Žene će svakodnevno, osim vikenda, obilaziti korisnike usluge i pružati im potrebnu pomoć. Usluge koje će obavljati su dostava namirnica, lijekova i ostalih kućnih potrepština, priprema obroka, održavanje čistoće, održavanje osobne higijene, plaćanje računa, pružanja podrške kroz razgovore i druženje, pratnja i pomoć u raznim aktivnostima.

Koordinatorica Ivana Rajić-Mišković i predsjednica Katarina Tonković su na početku sastanka ispričale opširnije o projektu „OSI za OSI – Integracija nezaposlenih gluhih žena na tržištu rada“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0301 u sklopu programa „Zaželi“ – Program zapošljavanje žena i poslovima koje će gerontodomaćice raditi kod korisnika usluge. Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u 100% iznosu od 1.175.186,70 kn.

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva iz Strategije Europa 2020; Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014. – 2020.; Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2016. – 2020.

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr