Uho za kulturu – induktivna petlja

Došlo je vrijeme da vam otkrijemo iznenađenje zbog kojeg smo jako uzbuđeni!

zahvaljujući projektu Uho za kulturu i partnerstu s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu izraziro nam je zadovoljstvo obavijestiti sve vas da se u HNK uvodi induktivna petlja!

Induktivna petlja omogućuje osobama koje nose slušni aparat da zvukove oko sebe čuju sa manje ili bez smetnji. U ovom slučaju osoba sa slušnim aparatom zvučni signal prima putem magnetnog polja, a ne putem molekula zraka čime se izbjegavaju smetnje u prijenosu zvuka kroz zrak (eliminiraju se smetnje koje dolaze od drugih zvukova iz okoline).

Nadamo se da će ovo omogućiti dijelu osoba oštećena sluha da još više uživaju u predstavama koje im HNK nudi. Za sve informacije o čemu se točno radi i kada će sve biti završeno, ostanite s nama do kraja projekta.

Podsjećamo sve da je projekt “Uho za kulturu” financiran od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a u partnerstvu s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu i Muzejom prekinutih veza.

Za više informacija, posjetite nas na:

Facebook stranica projekta – https://www.facebook.com/uhozakulturu/

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske – https://min-kulture.gov.hr/

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu – https://www.hnk.hr/hr/

Muzej prekinutih veza – https://www.facebook.com/Muzejprekinutihveza/