*TEČAJ HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA 2023./2024.

Želite naučiti komunicirati s gluhim osobama?

Prijavite se na tečaj hrvatskog znakovnog jezika koji će se održavati 1x tjedno svaki ponedjeljak u popodnevnim satima u trajanju od 1.30h na adresi Kneza Mislava 7/1 i to potpuno BESPLATNO!

Početak tečaja planiran je 2.10.2023.

Svoje prijave možete poslati na e-mail adresu brezansuzana15@gmail.com i to do 29.rujna 2023.