Svečana dodjela diploma gerontodomaćicama

U okviru projekta „UP.02.1.1.05.0301 – OSI za OSI – Integracija nezaposlenih gluhih žena na tržištu rada,” financiranog od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020, četiri gluhe osobe su sredinom ožujka krenule na edukaciju osposobljavanja za gerontodomaćicu u Zdravstveno učilište Medical.

Nakon završenog programa osposobljavanja koje je trajalo sveukupno tri mjeseca, 2. listopada održala se svečana dodjela diploma u hotelu Palace s početkom u 17.30h.

Cilj usavršavanja bio je omogućiti stjecanje znanja i vještina koje će gluhim osobama otvoriti veću konkurentnost na tržištu rada.Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba zahvaljulje Zdravstvenom učilištu Medical za pruženu potporu ženama s invaliditetom prilikom provedbe navedene edukacije.

Polaznice su izjavile kako su zadovoljne organizacijom i samom provedbom. Naučile su kako trebaju pristupiti poslu, a usvojene vještine koristit će u poslovnom okruženju.