Ritam inkluzije – rekreativne sportske aktivnosti

U sklopu projekta “Ritam inkluzije” financiranog iz sredstava Grada Zagreba, Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba organizirao je rekreativne sportske aktivnosti u prirodi za gluhu, nagluhu i čujuću djecu osnovnoškolskog uzrasta.

Provođenje rekreativnih sportskih aktivnosti u prirodi za cilj ima poticati inkluziju gluhe, nagluhe i čujuće djece s naglaskom na prihvaćanju, toleranciji i osvještavanju različitosti te međusobnom razumijevanju od najranijeg uzrasta.

Mnoga znanstvena istraživanja ukazuju na dobrobit rekreativnih aktivnosti ne samo na fizičku dobrobit pojedinca, već i na različite aspekte psihosocijalnog funkcioniranja. Tako rekreativne aktivnosti pozitivno utječu na sposobnost samokontrole i reguliranja emocija, a time i nenasilno rješavanje sukoba (Cassidy i Conroy, 2006). Kroz različite rekreativne aktivnosti pojedinac postiže pozitivniju sliku o sebi, jača samopoštovanje, lakše se uklapa u zajednicu te na jednostavniji način razvija poznanstva i odnose s vršnjačkom okolinom (Bungić i Barić, 2009).

Literatura

Bungić, M. i Barić, R. (2009). Tjelesno vježbanje i neki aspekti psihološkog zdravlja. Zbornik
radova, Zagreb, Kineziološki fakultet, 24, 65– 75.

Cassidy, C.M., Conroy D.E.(2006). Children’s self-esteem related to school and sport-specific
perceptions ofself and others. J Sport Behav, 29, 1-24.

Scroll to Top
Skip to content