“Ritam inkluzije” – edukativne radionice

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba u sklopu projekta “Ritam inkluzije”, financiranog iz sredstava Grada Zagreba, provodio je edukativne radionice za gluhu, nagluhu i čujuću djecu s ciljem povećanja kvalitete života osnovnoškolske djece u uvjetima inkluzije te sa svrhom povećanja međusobnog razumijevanja i uvažavanja različitosti.

Radionice su bile usmjerene obrađivanju tema emocija i samoregulacije, kao i nenasilnog rješavanja sukoba. Na kreativan i djeci prilagođen način, djeca su naučila prepoznavati šest osnovnih emocija, reagirati u skladu s njima, razvijati socijalne vještine, toleranciju i empatiju.