“Ritam inkluzije” – capoeira

Unutar projekta “Ritam inkluzije”, financiranog iz sredstava Grada Zagreba, Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba u partnerstvu s Udrugom Amazonas provodi svakog tjedna capoeiru za gluhu, nagluhu i čujuću djecu osnovnoškolske dobi.

Capoeira je vještina afro-brazilskog podrijetla koja je sačinjena od različitih elemenata poput akrobacijskih, plesnih, borilačkih i glazbenih. Značaj capoeire osobito je prepoznat u psihofizičkom razvoju djece. Osim fizičkog razvoja, capoeira je izvrsna metoda u razvoju socijalnih vještina i prosocijalnog ponašanja.

Capoeiru obilježavaju nenasilno rješavanje sukoba, disciplina, samokontrola, samopouzdanje, kao i timska suradljivost. Kombinacija navedenih elemenata vrijedna je i značajna u poticanju inkluzije gluhe, nagluhe i čujuće djece, učenju kompromisa, prihvaćanju te poštivanju različitosti zajednički stvarajući heterogenu, ali jedinstvenu cjelinu.