Pružanje usluge tumača / prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i nagluhe osobe

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom, Kodni broj UP.02.2.2.02.0006, za projekt „Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i nagluhe osobe“. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u iznosu od 1.071.091,20 kn, intenzitet potpore je 100%, a trajat će dvije godine.
Opis projekta:

U Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji živi veliki broj gluhih i nagluhih osoba kojima je potrebna pomoć tumača/prevoditelja znakovnog jezika kako bi se što kvalitetnije integrirale u društvo i koristile različite javne usluge. Sve veća prisutnost gluhih osoba u različitim životnim aktivnostima i društvenim događanjima uz podršku tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika pokazatelj je potrebe za zapošljavanjem većeg broja tumača/prevoditelja koji bi vršili usluge osobne asistencije osobama oštećena sluha. Ovim se projektom, kroz 24 mjeseca, osnažuje 60 korisnika, gluhih i nagluhih osoba od 18 do 65 godina starosti, kako bi ravnopravno sudjelovali u socijalnoj sredini kojoj pripadaju. Pružanjem usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, pomoći će se korisnicima da povrate ili zadrže svoju neovisnost, da odlučuju o svojim životima te o načinu i vrsti usluge koju primaju. Aktivnosti su usmjerene na osnaživanje pojedinca kako bi se oslonio na vlastite mogućnosti i na zajednicu u kojoj živi, a manje na intervencije države i institucija socijalne skrbi.

Opći cilj ovoga projekta je organizirana pomoć i podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera osobama oštećena sluha, uključivanje u društvo i povećanje usluge osobe asistencije.

Specifični cilj je osnaživanje 60 gluhih i nagluhih osoba u socijalnom kontaktu, komuniciranju, informiranju i izjednačavanje u svim životnim situacijama s ostalim članovima društva kroz prevladavanje komunikacijskih barijera, postizanje veće samostalnosti i bolje kvalitete života gluhih osoba.

Očekivani rezultati projekta: Pružena kontinuirana dvogodišnja usluga i podrška tumača/prevoditelja znakovnog jezika za 60 korisnika – gluhih i nagluhih osoba sa područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije u prevladavanju komunikacijskih barijera, informiranju i postizanju veće samostalnosti te kvalitete života. Projekt je u skladu sa procesom deinstitucionalizacije socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj, što predstavlja izvrstan temelj održivosti.

Razdoblje provedbe: 1. travnja 2017. – 31. ožujka 2019. godine

Kontakt osoba: Marija Lozo, mag. pol., voditeljica projekta
E-mail: savez.gluhih.i.nagluhih@zg.t-com.hr

Više na: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Vijesti o projektu

Najnovije obavijesti vezane uz projekt "Pružanje usluge tumača / prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i nagluhe osobe"