Programi

IZDVOJENI PROGRAMI I PROJEKTI

istaknuti i aktualni programi u Savezu gluhih i nagluhih grada Zagreba

  Kompletan popis projekata provedenih u 2016. godini dosupan je u PDF datoteci – PROJEKTI PROVEDENI U 2016. SGINGZ

  Popis aktivnosti tijekom 2016. godine možete pogledati u PDF datoteci – AKTIVNOSTI PROVEDENE U 2016. SGINGZ

  Projekt je koji se provodi uz financijsku pomoć Gradskog ureda za zdravstvo.
  Opći cilj predloženog programa – podrška odraslim osobama sa stečenim oštećenjem sluha je njihovo osnaživanje za život u lokalnoj zajednici te poticanje njihovog aktivnog sudjelovanje u životu lokalne zajednice. Program je najprije usmjeren na odrasle nove korisnike slušnih pomagala koji žive na području Grada Zagreba, dok drugi specifični uvjeti za uključivanje u program poput dobi, spola, stručne spreme i slično, nisu relevantni.

  Model podrške koji se ovim programom predlaže ima fokus na samoj osobi s oštećenjem sluha. Pretpostavka programa je da realizaciju komunikacijskog i psihosocijalnog potencijala uvjetuje utvrđivanje specifičnih rehabilitacijskih potreba te nalaženje načina njihovog ispunjavanja. Pretpostavlja se da svi novi korisnici slušnih pomagala trebaju neke alate za umanjivanje utjecaja stečenog gubitka sluha na kvalitetu života. Stoga je program usmjeren na one rehabilitacijske potrebe novih korisnika slušnih pomagala, čije zadovoljavanje omogućava da intervencija nakon dodjele pomagala bude dovoljno opsežna te skrojena upravo na način da stvara ključne psihosocijalne, slušne i komunikacijske pretpostavke uspjeha rehabilitacije konkretnog novog korisnika slušnog pomagala.
  U sklopu projekta nastala je knjižica ”Suvremena rehabilitacija odraslih osoba sa stečenim oštećenjem sluha” koju možete preuzeti u pdf formatu.

  Za više informacija, javite se u ured Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba.

  Kompletna revizija godišnjih financijskih izvještaja za 2015. dosupna je u PDF datoteci – GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 2015 SGINGZ – REVIZIJA

  Skraćeni Izvještaj o provedenim aktivnostima iz plana i programa rada od 2012. do 2015. dostupan je u PDF datoteci – SKRAĆENI IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA 2012-2015 SGINGZ

  Kompletan popis projekata provedenih u 2015. godini možete pogledati u PDF datoteci – PROJEKTI PROVEDENI U 2015 SGINGZ