OSI za OSI

Savezu gluhih i nagluhih grada Zagreba odobren je novi projekt ”OSI za OSI – Integracija nezaposlenih gluhih ženana tržištu rada” financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Projekt će se provoditi 30 mjeseci (17.01.2019. – 17.07.2021.) u suradnji s partnerskim organizacijama: Centar za socijalnu skrb Zagreb i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Zagreb. Ukupni odobreni iznos za provedbu projekta iznosi 1.175.186,70 HRK.

Ciljevi projekta su:

  • zaposliti 4 žene s komunikacijskim barijerama na poslovima pružanja pomoći u kući ili stanu za 20 osoba oštećenja sluha starije životne dobi kojima prijeti institucionalizacija
  • nezaposlene žene će se educirati za gerontodomaćice i ojačale bi svoju poziciju na tržištu rada nakon izlaska iz projekta

Tijekom provedbe projekta komunikacijska barijera koja uobičajeno postoji u komunikaciji s osobama oštećena sluha neće biti uzrokovana jer će zaposlene žene poznavati znakovni jezik gluhih i nagluhih osoba

Projekt će se provoditi na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Aktivnosti projekta uključuju:

–  uključivanje u cjeloživotno obrazovanje kroz edukaciju za gerontodomaćice (160h te na kraju edukacije dobivaju potvrdu u radnu knjižnicu, pomoć u zapošljavanju i samozapošljavanju)

– uključivanje OSI u sustav rada kroz njihovo zaposlenje na poslovima pomoći u kući starijim i nemoćnim gluhim i nagluhim osobama

– pomoć za 20 starih i nemoćnih osoba oštećena sluha, te podjelu higijenskih potrepština

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba je najstarije udruženje gluhih osoba na području Republike Hrvatske. Sudjeluje u organizaciji i razvoju svih oblika duštvenog života i sustava brige za gluhe osobe. Radi na poboljšanju položaja gluhih osoba u široj društvenoj zajednici. Usmjerene su na unapređenje i poticanje integracije gluhih u obitelji, obrazovanju, na radnom mjestu i drugim oblicima društvenog života. Savez osobite napore ulaže u prevladavanje komunikacijskih barijera gluhih i nagluhih osoba putem organizira službe tumača i prevoditelja znakovnog jezika.

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva iz Strategije Europa 2020; Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014. – 2020.; Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2016. – 2020.

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr