Održana edukacija – pružanje socijalnih usluga u zajednici uz međusektorsku suradnju

U sklopu projekta UP.02.2.2.15.0015 „Podrška procesu deinstitucionalizacije gluhih i nagluhih osoba“, održana je edukacija na temu pružanja socijalnih usluga u zajednici uz međusektorsku suradnju.

Edukacija je bila namijenjena stručnjacima koji se bave socijalnih uslugama za starije i nemoćne osobe, a održali su je izv.prof.dr.sc. Ana Opačić i izv.prof.dr.sc. Marko Buljevac, profesori sa Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu.

Teme koje su se obuhvatile su:

  • Koncept kvalitete života starijih osoba s oštećenjem sluha
  • Principi u pružanju usluga temeljem Konvencije
  • Važnost deinstitucionalizacije za starije osobe s oštećenjem sluha
  • Socijalne usluge za starije osobe s invaliditetom; važnost, tipovi, pravni okvir, procjena potreba i resursa u zajednici
  • Međusektorska suradnja u planiranju i razvoju usluga za osobe s invaliditetom