Odluka o izmjenama radnih obveza

Poštovani,

u nastavku teksta možete pronaći Odluku o izmjenama radnih obveza, a vezano za projekt Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika za gluhe i nagluhe osobe – faza II, UP.02.2.2.09.0001, financiranog od strane Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba.

Scroll to Top
Skip to content