Novi europski projekt Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba „NEW METHODS FOR INCLUSION“

U okviru Erasmus+ programa Europske unije, programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020., Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba dobitnik je sredstava za provedbu projekta pod nazivom „New methods for inclusion“, u partnerstvu s ustanovama iz Rumunjske i Latvije.

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, a usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta.

Za provedbu Programa nadležna je Agencija za mobilnost i programe Europske unije koja je središnja nacionalna ustanova za aktivnosti mobilnosti u sektorima obrazovanja i znanosti te na području mladih sa zadatkom jačanja instrumenata mobilnosti u svrhu obrazovanja i usavršavanja te istraživanja i poticanja inovacija.

Sredstva za strateško partnerstvo Hrvatske, Rumunjske i Latvije dodijeljena su u okviru Poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015. (EAC/A04/2014), za strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja, u iznosu od 463.262,08 kn.

Projekt „New methods for inclusion“ je strateško partnerstvo između organizacija civilnog društva; Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba iz Hrvatske, Centrul pentru Recuperare, Reabilitare si Educatie Speciala iz Rumunjske, te Baltic Regional Funda iz Latvije, koje rade s mladima čije je uključivanje u život zajednice otežano slijedom tjelesnih i mentalnih mogućnosti te ekonomskih ili socijalnih uvjeta. Nastao je nakon analize potreba društva, koja je pokazala kako su komunikacijske barijere glavni izvor isključivanja mladih s oštećenjem sluha i mladih s ostalim komunikacijskim teškoćama iz društva. Stoga će ovaj projektom želi omogućiti prevladavanje tih barijera, kroz aktivnosti te izrada priručnika ‘Nauči komunicirati, nauči uključiti’. Biti će jedan od priloga za prevladavanje komunikacijskih barijera.

Provedba projekta započela je 1. listopada 2015., trajat će dvadeset mjeseci, sa slijedećim ciljevima:

Opći cilj:
– Ostvariti europsku dimenziju u radu partnerskih organizacija, jačati partnerstvo među organizacijama koje rade s mladima u nepovoljnom položaju i stvoriti bazu neformalne mreže organizacija koje te mlade osobe uključuju u svoj rad

Specifični cilj:
– unaprijediti vještine rada s mladima, te razviti nove metode rada s mladima u nepovoljnom položaju, naročito onih s komunikacijskim teškoćama, u svrhu osnaživanja kapaciteta uključenih udruga

– povećati socijalni kapital osoba oštećena sluha i smanjiti predrasude lokalne zajednice prema uključivanju u društvo osoba s invaliditetom

– izraditi priručnik koji sadržava nove neformalne metode rada s mladim osobama s komunikacijskim teškoćama i načine prevladavanja komunikacijskih barijera

– omogućiti bolje planiranje i izradu projekata, te razmjenu dobre prakse između naših organizacija

Projekt je zamišljen kao ravnopravna suradnja tri organizacije u želji jačanja međusobne suradnje, razvoja europske dimenzije partnerskih organizacija i razmjene primjera dobre prakse, što će dovesti do jačanja društvenog kapitala zajednice. Sudionici ovog projekta bit će osobe koje rade s mladima te mladi iz partnerskih organizacija; dok će neizravni korisnici biti osobe koje rade s mladima širom Europe te mlade osobe s komunikacijskim teškoćama. Intelektualni rezultat ovog partnerstva, tiskano izdanje i DVD “Learn how to communicate, learn how to include”, poslužit će kao jedinstveni priručnik za rad s mladima s komunikacijskim teškoćama te drugim mladim osobama koje su zbog komunikacijskih barijera isključeni iz društva. Aktivnosti će se održati u Hrvatskoj, Rumunjskoj i Latviji, dok će učinak biti mnogo širi, a obuhvatit će mlade i osobe koje rade s mladima iz cijele Europe. Širenjem rezultata ovog projekta omogućit će se dugoročni učinak i održivost jer će i druge organizacije, ne samo u partnerskim državama, nego i šire imati koristi od intelektualnog rezultata i biti u mogućnosti provoditi aktivnosti koje će biti nadgradnja ove suradnje.

Predsjednica:
Katarina Tonković

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content