Marginalizirani

Projekt: “UP.02.1.1.06.0004 – Jačanje kompetencija osoba s invaliditetom u svrhu
prevladavanja socijalne isključenosti i povećanja zapošljivosti“
Poziv: “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina”

Nositelj: Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba
Partneri: Savez udruga osoba s invaliditetom grada Siska i Udruga ustanova, drugih pravnih
osoba i građana koji provide profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom Hrvatske, OSVIT

Cilj projekta je osnažiti 20 nezaposlenih osoba s invaliditetom kroz usvajanje novih znanja i
vještina za uspješno uključivanje na tržište rada i prevladavanje socijalne isključenosti.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti
ljudski potencijali 2014. – 2020.  u 100% iznosu od 990.431,30 kn.

Projekt se provodi od 1. rujna 2018. do 30. travnja 2020. godine.