Mala djela za velike promjene – radionice

Projekt „Mala djela za velike promjene“, sufinanciran od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“, započeo je u listopadu. Zaposlenici Saveza krenuli su sa formiranjem stručnog tima i pripremom materijala, a u prosincu su se održale prve radionice znakovnog jezika, šaha i nenasilja. Učenici osnovnih i srednjih škola imali su priliku naučiti osnove šaha i osnove znakovnog jezika te su se pokazali kao vrlo motivirani i uspješni sudionici. Nastavak radionica planira se u siječnju te imamo namjeru uključiti još zainteresirane djece i mladih.

Ovdje se radi o pilot – projektu kojim Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba planira privući što veći broj gluhe i čujuće djece u međusobnu interakciju kroz šah kako bi se podigla kvaliteta života čujuće i gluhe djece, kvalitetno provodilo vrijeme, kako bi naučili nove stvari te kako bi se tim putem smanjilo vršnjačko nasilje i povećala tolerancija.