“Komunikacijska podrška gluhim učenicima u nastavi”

Savezu gluhih i nagluhih grada Zagreba odobren je projekt pod nazivom  “Komunikacijska podrška gluhim učenicima u nastavi”. Cilj koji se ostvaruje provedbom projekta je omogućavanje gluhim učenicima da ravnopravno sudjeluju u nastavi, prevladavajući komunikacijske barijere unutar čujuće okoline, osiguravajući im potpunu podršku stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi.

Umjesto same integracije, gluhim učenicima se stvaraju preduvjeti za inkluziju, koja pretpostavlja višu razinu uvažavanja djece s teškoćama u razvoju kao ravnopravnih sudionika u sustavu bez njihovog izdvajanja u posebne uvjete.

Stručni komunikacijski posrednik omogućuje uspješnu razmjenu informacija između njega, nastavnika i drugih učenika, vjerno prenoseći informacije koje su dostupne i čujućoj djeci.

Projektom se osigurava 6 stručnih komunikacijskih posrednika.

Trajanje projekta: 1.9.2021. – 30.6.2022.

Partneri na projektu su:

  • OŠ Žitnjak
  • OŠ dr.Vinka Žganca
  • COO Slava Raškaj
Scroll to Top
Skip to content