Izjava o zaštiti podataka

Na temelju Statuta Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, predsjednica Katarina Tonković dana 22.05.2018. godine donosi

IZJAVU O ZAŠTITI OSOBIH PODATAKA

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA (u nastavku: Savez) primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine. Korištenjem usluga Saveza povjeravate nam svoje osobne podatke. Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

 1. vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona)
 • ostale osobne podatke, koje nam vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom nastanka ugovornog odnosa, izvršenja radnog odnosa, postupka za zasnivanje radnog odnosa, kao što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja; pod to ne potpadaju podaci osjetljivi s aspekta zaštite podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim nazorima ili svjetonazoru, genetski podaci ili podaci o zdravstvenom stanju.
 • podatke o korištenim uslugama Saveza i njihovim sadržajima (npr. vrijeme i mjesto korištenja usluge komunikacijskih posrednika)

Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika usmeno ili pisanim putem.

SVRHE OBRADE

Sve vrste vaših osobnih podataka Savez obrađuje u svrhu pružanja usluga koje zbog svoje specifičnosti ne pruža nitko drugi u sustavu, a važna je za kvalitetu života gluhih i nagluhih osoba

Vaše osobne podatke obrađujemo  kod Vaših upita u skladu s važećim propisima (npr. Zakonom o zaštiti potrošača, Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i dr.), kao i radi obavještavanja koje smo dužni vršiti prema važećim propisima.

Za vrijeme Vašeg članstva u Savezu stupamo s vama u kontakt preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu:

 • elektronička pošta (e-mail)
 • društvene mreže
 • pisano (poštom)
 • sms porukama

Gore navedene osobne podatke prikupljamo i obrađujemo na temelju vaše privole, radi poštovanja naših pravnih (propisanih) obveza kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev ili kako bi se zaštitili ključni interesi vas ili druge fizičke osobe.

PRIMATELJI ILI KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke u pravilu ne prosljeđujemo niti ustupamo nepovezanim trećim stranama te su sigurnosno pohranjeni u našem ili vanjskom poslužitelju kojeg izaberemo, a koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i da se njome osigurava zaštita vaših prava.

Vaše podatke možemo proslijediti trećim osobama, primjerice javnim institucijama ili ustanovama socijalne skrbi. Ograničit ćemo osobne podatke koje tim ustanovama i institucijama dajemo i imat će pristup jedino onim podacima koji su im potrebni u posebno određene svrhe. Određene vaše informacije mogu biti proslijeđene izvršnoj vlasti Republike Hrvatske  na njihov zahtjev, kako bismo udovoljili pravnim ili zakonskim obvezama.

RAZDOBLJE ČUVANJA

Vaše osobne podatke načelno brišemo u roku od jedne godine po prestanku ugovornog odnosa, osim podataka za koje postoji zakonska obveza čuvanja dokumentacije, u kojem slučaju ih brišemo po isteku svih zakonskih obveza povezanih sa čuvanjem osobnih podataka.

Privole koje ste nam dali za kontaktiranje i druge svrhe koje smo od vas zatražili, a izvan okvira drugih osnova za prikupljanje podataka, vrijede do opoziva, te ih možete opozvati u bilo kojem trenutku slanjem pismenog opoziva e-poštom na adresu ured@sgingz.hr ili redovnom poštom na našu poslovnu adresu Kneza Mislava 7/1, 10000 Zagreb. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

PRAVA KORISNIKA/ISPITANIKA

Pravo na ispravak

Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete tražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

Pravo na brisanje

Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

Pravo na ograničenost distribucije

Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka;
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima;
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
 • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.

Pravo na mogućnost prijenosa podataka

Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

 • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i
 • ako se obrada vrši pomoću automatiziranih procesa.

Pravo na prigovor

Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

Pravo na žalbu

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

Ostvarivanje prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se sljedećim našim podacima za kontakt:

e-pošta:ured@sgingz.hr

Predsjednica Saveza donosi odluku o osobama zaduženim za zaštitu osobnih podataka, kao i odluku o osobama koje su osim poslodavca ovlaštene za nadziranje, prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavljanje osobnih podataka.

Po vašim zahtjevima za ostvarenje prava Savez će odgovoriti sukladno rokovima i ovlaštenjima propisanim Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Savez provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, poput pseudonimizacije, za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i zaštitila prava ispitanika.

Zaposlenici Saveza koji obrađuju osobne podatke poduzimaju tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe te utvrđuju obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka.

PROMJENE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka može se s vremenom mijenjati u skladu sa zakonodavstvom ili razvojem industrije. Nećemo eksplicitno obavijestiti naše klijente ili korisnike web stranica o tim promjenama. Umjesto toga, preporučujemo da provjeravate ovu stranicu za sve izmjene Izjave.

U Zagrebu, 22.05.2018. godine.

Za Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba

Katarina Tonković, predsjednica