Edukacija za gerontodomaćice

U okviru projekta „UP.02.1.1.05.0301 – OSI za OSI – Integracija nezaposlenih gluhih žena na tržištu rada“, financiranog od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020 u 100% iznosu od 1.175.186,70 kn, četiri gluhe osobe su sredinom ožujka krenule na edukaciju osposobljavanja za gerontodomaćicu u Zdravstveno učilište Medical.

Predviđeno vrijeme trajanja edukacije je od kraja ožujka do kraja svibnja tijekom kojega će polaznice, nakon položenog ispita i odrađene prakse, dobiti uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova gerontodomaćice koje im se upisuje i u E-radnu knjižicu.

Početna predavanja buduće gerontodomaćice pohađaju zajedno s budućim maserima i njegovateljima te se nakon određenog broja odslušanih sati dijele po smjerovima.

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva iz Strategije Europa 2020; Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH 2014. – 2020.; Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2016. – 2020.

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr