Contact making seminar for Inclusion in Europe

Predstavnici Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, Marija Novina Nicolescu i Josip Brozović od 1. do 7.11.2016. g. sudjelovali su na Contact making seminaru for Inclusion in Europe koji se održavao u gradu Puerto de la Cruz. Seminar je organizirala ASOCIACIÓN P.O.D. u okviru programa Erasmus +. Sudionici su imali priliku upoznati dobru praksu inkluzivnih projekata širom Europe, sudjelovati u izradi novih projektnih prijedloga, te stvaranju mreže održivih međunarodnih partnerstva. Tijekom seminara dogovorena je suradnja s nekoliko organizacija na izradi projektnih prijedloga u sklopu Erasmus + programa, te uključivanje Saveza u program Europa za građane. Pozitivne primjere dobre prakse iskoristiti ćemo u daljnjem jačanju našeg rada na zadovoljstvo naših korisnika.