ACT NOW FOR BETTER FUTURE – razmjena mladih

U sklopu Projekta „Act now for better future“, prihvaćenog od strane Agencije za mobilnost i programe EU, održana je razmjena mladih u trajanju od 10.11. do 18.11.2016. u Zagrebu. Na razmjeni je sudjelovalo 40-ak mladih iz Italije, Rumunjske, Bugarske, Španjolske, Turske, Slovenije i Hrvatske.

Projekt „Act now for better future“ temelji se na razvijanju svijesti o ljudskim pravima i toleranciji među mladima te su kroz razmjenu, u suradnji s dva facilitatora, mladi imali priliku naučiti što je Deklaracija o ljudskim pravima, nešto više o borcima za ljudska prava, pobliže upoznati pojmove kao što su – tolerancija, diskriminacija, predrasude, sterotipi itd.

Krajnji produkt ove razmjene bila je kampanja koju su osmislili mladi. Odlučili su se na socijalnu kampanju protiv nasilja u obitelji. U sklopu toga napravili su letke, plakate, anketu, video prikaz obiteljskog nasilja i kratkotrajnu akciju na trgu Bana Jelačića. Porukama protiv obiteljskog nasilja ukazali su javnosti o postojanju ovog problema. Osim toga, mladi su sudjelovali u sastavljanju ankete kojom su proveli jednodnevno ispitivanje na oko 50-ak sudionika o obiteljskom nasilju, a rezultati će biti objavljeni na facebook stranici „Act now for better future“  koja će postati platforma za povezivanje mladih i organizacija koje se bave tematikom ljudskih prava. Sukladno tome očekujemo veću osviještenost mladih o toleranciji i ljudskim pravima te još više ovakvih projekata, akcija i kampanja.