ACT NOW FOR BETTER FUTURE – projekt Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba provoditelj je projekta „Mala djela za velike promjene“. U sklopu projekta Savez organizira radionice šaha, znakovnog jezika i nenasilja za djecu i mlade od 6 do 20 godina.

Prva radionica održat će se 06.12.2016. u prostorijama Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, Kneza Mislava 7. Ovim putem pozivamo svu djecu i mlade da se odazovu ovom pozivu i prijave putem:

e-maila Saveza: savez.gluhih.i.nagluhih@zg.t-com.hr
telefona: +385 1 46 19 116
osobno: Kneza Mislava 7, 10 000 ZAGREB
Fax: +385 1 46 19 117