19.11. Svjetski dan prevencije nasilja nad djecom

Od 2000. godine u svijetu se, na današnji datum obilježava Svjetski dan prevencije nasilja nad djecom.  Inicijativu za obilježavanje ovog datuma dala je međunarodna organizacija WWSF (Women’s World Summit Foundation) s ciljem  upozorenja na razmjere i brojne oblike zlostavljanja te stvaranja kulture prevencije diljem svijeta poticanjem vlada i društvenih organizacija na aktivnije uključivanje u zaštiti djece.

Nasilje je nešto što se događa svugdje i u svako vrijeme, ono je postalo globalna pojava.  Svjetske studije o nasilju nad djecom upozoravaju da čak 40 milijuna djece u svijetu pati zbog zlostavljanja i zanemarivanja. Zlostavljanje djece vrlo je težak problem koji uzrokuje brojne teške posljedice na njihov razvoj. Izloženost djeteta fizičkom, emocionalnom ili seksualnom zlostavljanju predstavlja traumatsko iskustvo koje ostavlja duboke ožiljke. U Hrvatskoj se svake godine policiji prijavljuje na tisuće takvih slučajeva, ali mnogi oblici zlostavljanja ostaju neprepoznati, jer se djeca ne usude zatražiti pomoć ili zato što odrasli ignoriraju opasnosti kojima su izložena.

Posebno ranjiva skupina su djeca s invaliditetom.  Međutim, postoji vrlo malo istraživanja i vrlo malo podataka o opsegu nasilja nad djecom s invaliditetom. UNICEF procjenjuje da je tri do četiri puta vjerojatnije da će djeca s invaliditetom doživjeti neki oblik tjelesnog ili seksualnog nasilja, kao i zanemarivanje nego djeca bez invaliditeta. Djeca s invaliditetom mogu postati žrtve nasilja u različitim okruženjima, poput doma, škole, različitih ustanova, a oblici nasilja usmjereni prema njima najčešće su motivirani predrasudama prema samom invaliditetu. Takva djeca posebno su podložna oblicima psihološkog, seksualnog i tjelesnog zlostavljanja koje može trajno uništiti njihov život.

 Važno je znati kako zlostavljanje i zanemarivanje djece nije problem samo obitelji ili pojedinca, već je problem šire lokalne zajednice i društva u cjelini.

Stoga reagirajte na nasilje svaki put, a prevenirajte sljedeći!