Jačanje kompetencija osoba s invaliditetom u svrhu prevladavanja socijalne isključenosti i povećanja zapošljivosti – uvodna konferencija

           

 

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba je 5. listopada 2018. godine u Hotelu Dubrovnik održao Uvodnu konferenciju projekta “UP.02.1.1.06.0004 – Jačanje kompetencija osoba s invaliditetom u svrhu prevladavanja socijalne isključenosti i povećanja zapošljivosti” financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u okviru poziva “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina” u 100% iznosu od 990.431,30 kn.

Sudionike konferencije je pozdravila Marija Novina – Nicolescu, socijalna radnica Saveza koja je na projektu zaposlena kao voditelj Savjetovališta. Zatim je Katarina Tonković, predsjednica Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba održala prezentaciju o Savezu. Istaknula je kako Savez svojim aktivnostima djeluje na prevladavanju komunikacijskih barijera, ukidanju stereotipa te kreiranju stava zajednice prema gluhoći, prema hrvatskom znakovnom jeziku i prema gluhim osobama općenito. Današnji Savez broji preko tisuću članova i svakodnevno je mjesto okupljanja gluhih i nagluhih osoba. Provodi brojne projekte, financirane na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini kojima je zajednički cilj poboljšanje kvalitete života gluhih i nagluhih osoba.

Marija Novina-Nicolescu je u svojoj prezentaciji upoznala sudionike sa ciljevima, svrhom i opravdanošću te aktivnostima projekta. Projekt provodi Savez u partnerstvu sa Savezom udruga osoba s invaliditetom grada Siska i Udrugom ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatske, OSVIT-om. Projekt je započeo s provedbom 1. rujna 2018., a završava 30. travnja 2020. godine te će biti zaposlene tri osobe. Cilj projekta je osnažiti 20 nezaposlenih osoba s invaliditetom kroz usvajanje novih znanja i vještina za uspješno uključivanje na tržište rada te prevladavanje socijalne isključenosti.  Tijekom projekta osobe s invaliditetom će kroz 20 mjeseci biti ojačane za aktivno sudjelovanje na tržištu rada te će steći kvalifikacije koje im nedostaju, a koje su preduvjet za uključivanje na tržište rada što će ujedno utjecati na razbijanje socijalne isključenosti. Aktivnosti projekta usmjerene su na razvoj usluga ponude mekih vještina za tržište rada za OSI, a uključivat će 2 ciklusa od 7 intenzivnih treninga u trajanju od 14 mjeseci. Po završetku treninga, korisnici će imati mogućnost i neposrednog kontakta s poslodavcima za vrijeme održavanja simulacije razgovora za posao. U okviru projekta uspostavit će se Savjetovalište za nezaposlene osobe s invaliditetom koje će imati svoju web stranicu koja bi ostala trajno i nadograđivala se po završetku projekta. Kroz stranicu će se osobama s invaliditetom pružiti njima trenutno nedostupne usluge poput informacija o tržištu rada, savjeti o razvoju karijere,prilagođene radionice razvoja vještina za aktivno traženje posla i sl. Svi korišteni materijali na navedenim edukacijama, prilagođeni osobama s invaliditetom, bit će dio Priručnika o metodama rada s osobama s invaliditetom koji će se tiskati nakon završenih edukacija.

 

Scroll to Top
Skip to content