Zaželi

Projekt: “UP.02.1.1.05.0301 – OSI za OSI – Integracija nezaposlenih gluhih žena na tržištu rada“
Poziv: “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena”

Nositelj: Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Zagreb i Centar za socijalnu skrb Zagreb

Cilj projekta je osnažiti 4 nezaposlenih osoba s invaliditetom odnosno nezaposlene gluhe ili nagluhe žene s komunikacijskim barijerama na poslovima pružanja pomoći u kući ili stanu za 20 osoba oštećena sluha starije životne dobi kojima prijeti institucionalizacija. Projekt se provodi na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Kratki opis projekta: Savez u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb i HZZ-om pokrenu je projekt „OSI za OSI – integracija nezaposlenih gluhih žena na tržište rada“ s ciljem zapošljavanja 4 žene s komunikacijskim barijerama koje se zbog svog invaliditeta dugotrajno nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Krajnji korisnici projekta su 20 osoba oštećena sluha starije životne dobi teškog imovinskog stanja koji su socijalno isključeni te im prijeti institucionalizacija. Kroz provedbu ativnosti projekta riješili bi problem nezaposlenosti gluhih i nagluhih žena i utjecali na povećanje zapošljivosti OSI, te spriječili institucionalizaciju 20 gluhih i nagluhih osoba starije životne dobi.

Očekivani rezultati projekta: Za20 osoba oštećena sluha kroz 24 mjeseca osigurati će se usluga tumača/prevoditelja znakovnog jezika u svrhu prevladavanja socijalne isključenosti.

Projekt je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u 100% iznosu od 1.175.186,70 hrk

Projekt se provodi od 17. siječnja 2019. do 17. srpnja 2021.

Kontakt osoba: Pavle Trbović, ured@sgingz.hrured@domenica-savjetovanje.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba. Izradu internet pod-stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr
Europski socijalni fond – www.esf.hr