Projekt
"VJETAR U LEĐA Podrška djeci s oštećenjem sluha i njihovim roditeljima"

 • Projekt obuhvaća aktivnosti s ciljem da se omogući što uredniji psihosocijalni razvoj djece s oštećenjem sluha te osnaživanje roditelja u njihovoj ulozi. Projektom se želi omogućiti sveobuhvatno informiranje roditelja te raspoloživost stručnjaka u naranijoj dobi dječjeg razvoja. Iskustvo provođenja projekta potvrđuje potrebu ovakvog oblika savjetovanja, iskazano i od strane roditelja i od strane stručnjaka. Novorođenački probir omogućuje rano otkrivanje oštećenja sluha kod velikog broja djece te otvara vrata intervencijama u ranom djetinjstvu. Stručnjaci iz bolničkih rodilišta te audioloških centara (neonatolozi, audiolozi, logopedi) su pohvalili i srdačno prihvatili daljnju suradnju. Upućeni su kako prenijeti informacije roditeljima o oštećenju sluha djeteta. Zamoljeni su da roditeljima predaju informativne letke o Savjetovalištu Projekta te da im ukažu na važnost što ranijeg početka savjetovanja.

  Savjetovanje uključuje logopedsko i psihološko savjetovanje te savjetovanje o komunikaciji. Roditeljima se daje podrška u procesiranju incijalnog šoka, adaptaciji na novonastale obiteljske izazove, smanjenju roditeljskog stresa te unapređenju roditeljskih vještina. Roditelje se savjetuje kako poticati razvoj sigurne privrženosti, jezika i govora te ostale djetetove psihosocijalne vještine. Stručnjaci pružaju informacije o gubitku sluha te očekivanom kognitivnom, jezično-govornom, emocionalnom i socijalnom razvoju djeteta. Roditelji kroz grupe podrške imaju priliku upoznati druge roditelje sa sličnim iskustvima te odraslu gluhu osobu. Na ovaj način roditelji proširuju svoju mrežu podrške koja se istraživanjima pokazala kao značajan čimbenik dobrostanja obitelji djece s  oštećenjem sluha i/ili dodatnim teškoćama.

  Najranija podrška djeci s oštećenjem sluha i njihovim obiteljima koja se pokrenula ovim Projektom ustaljena je i empirijski uspješna praksa u mnogim zapadnim zemljama, a u skladu je s principima osnaživanja obitelji djece s teškoćama u razvoju. Najranija intervencija, dakle, ona prije 6. mjeseca starosti, ili još idealnije prije 3. mjeseca, pokazala se najuspješnijom u odnosu na djetetov razvoj. Primjerice, jezično-govorni razvoj ove djece u dobi polaska u školu često je u rasponu urednog razvoja. Ovaj program važna je karika i idealan daljnji korak u već postojećoj mreži kontinuirane stručne podrške obiteljima djece s oštećenjem sluha u Hrvatskoj. 

  Kontakt:
  Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba
  Kneza Mislava 7, Zagreb
  E-mail. savez.gluhih.i.nagluhih@zg.t-com.hr
  Tel. 01/4619116 Fax. 01/4619117

  Stručnjaci u Savjetovalištu Projekta Dr.sc. Ninoslava Kuhn, psiholog, voditeljica Projekta
  nina.kuhn@gmail.com
  Doc.dr.sc. Luka Bonetti, logoped
  luka.bonetti@erf.hr
  Dr.sc. Iva Hrastinski, logoped
  iva.hrastinski@erf.hr
  Lea Starčević, odgojitelj predškolske djece, gluha osoba
  touch25@gmail.com