Uredba o metodologijama vještačenja Vlade RH

Uredba o metodologijama vještačenja donesena je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 17. prosinca 2014., a objavljena je Narodnim novinama, broj 153, 23. prosinca 2014., te stupila na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013 i 152/2014), je osnovan Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Od 1. siječnja 2015. godine Zavod obavlja poslove vještačenja u prvom i drugom stupnju radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljnih i roditeljskih potpora, zaštite ratnih i civilnih invalida rata te iz drugih područja u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom obavlja poslove vještačenja putem jedinstvenog tijela vještačenja koje je osnovano je Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (Narodne novine, broj 85/2014). Istim Zakonom je utvrđeno da Vlada Republike Hrvatske Uredbom propisuje metodologije za vještačenje za sve spomenute sustave.

Uredbom o metodologijama vještačenja utvrđuje se način i postupak vještačenja, propisane su metodologije vještačenja koje obuhvaćaju načine za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti osobe, radne sposobnosti, utvrđivanje tjelesnog oštećenja odnosno oštećenja organizma te razine potpora. Također je propisano tko su ovlašteni vještaci, način njihovog rada i postupak imenovanja, kao i dokumentacija potrebna za vještačenje.

Zahtjev za vještačenje u svrhu ostvarivanja prava iz pojedinog sustava Zavodu za vještačenje podnosi nadležno tijelo koje odlučuje o pravu na temelju zahtjeva osiguranika/osobe odnosno izabranog liječnika ovisno za koje pravo se provodi vještačenje, a uz vještačenje o radnoj sposobnosti obvezno se vještači i funkcionalna sposobnost osobe.

Što se tiče oštećenja sluha, Uredba o metodologijama vještačenja propisuje:

1.1.OŠTEĆENJE SLUHA

nekompenzirano pareza vestibularnog aparata, jednog uha

30%

1

nekompenzirana paraliza vestibularnog aparata, jednog uha

50%

2

nekompenzirana paraliza vestibularnog aparata, oba uha

80%

3

gluhoća – gubitak sluha veći od 93 % po Fowleru s komunikacijskim teškoćama

100%

4

obostrano teško oštećenje sluha od 90 % do 93% po Fowleru s komunikacijskim teškoćama

90%

4

obostrana teška nagluhost – ukupni gubitak sluha veći od 70 do 90 % po Fowleru s komunikacijskim teškoćama

70%

3

obostrana teška nagluhost – ukupni gubitak sluha od 60 do 70 % po Fowleru s komunikacijskim teškoćama

60%

2

Obostrana teška nagluhost-ukupni gubitak sluha od 50 do 60% po Fowlerus komunikacijskim teškoćama

40%

2

gubitak jedne ušne školjke s komunikacijskim teškoćama

30%

1

gubitak ušne školjke, oba uha s komunikacijskim teškoćama

40%

2