Važnost deinstitucionaliziranih socijalnih usluga za gluhe osobe

Deinstitucionalizacija je složen proces koji uključuje niz različitih čimbenika, a za cilj ima uključivanje korisnika u život zajednice te preveniranje smještaja u domove i ustanove.  Uz deinstitucionalizaciju, paralelno teče i proces transformacije u kojem razne udruge i zajednice pružaju izvaninstitucionalne socijalne usluge koje su u skladu s potrebama korisnika u zajednici. Kroz deinstitucionalizaciju, stvaraju se uvjeti za uključivanje korisnika u život zajednice (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, n.d.).

Gluhe i nagluhe osobe često se susreću s raznim komunikacijskim barijerama u čujućoj okolini te im je potrebno osigurati stručnog komunikacijskog posrednika u situacijama gdje je komunikacija izrazito otežana ili neostvariva. Stručni komunikacijski posrednici nisu samo komunikacijski most između zajednice gluhih i čujućih, oni također posreduju između dvije kulture i tako osiguravaju gluhim osobama da dobivene informacije budu na najvišoj razini točnosti.

Starije gluhe osobe te osobe koje su izgubile sluh u starosti i smještene su u domove za starije često su ograničene u socijalnim aktivnostima i druženjima s drugim čujućim korisnicima (Ludlow i sur. 2017). U Republici Hrvatskoj još uvijek ne postoji dom za starije osobe koji je specijaliziran za brigu o starijim gluhim i nagluhim osobama.

 Svim gluhim osobama, posebice starijima, potrebno je osigurati kvalitetan i ispunjavajući socijalni život. Središta „socijalnog života“ gluhih osoba su savezi gluhih (tzv. klubovi gluhih) u kojima gluhe osobe razmjenjuju razne informacije s drugim gluhim osobama bez komunikacijskih barijera.

Projektom “Podrška procesu deinstitucionalizacije gluhih i nagluhih osoba” korisnicima je kroz uslugu poludnevnog boravka omogućen prostor za druženje i provođenje slobodnog vremena, obrok, zabavni sadržaji (različite igre), obilježavanje prigodnih manifestacija, razvijanje kreativnih i socijalnih vještina te ostale aktivnosti.

Popis literature:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, n.d Deinstitucionalizacija i transformacija domova za djecu i mlade. Pristupljeno 28.10.2022. , https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/obitelj-12037/djeca-i-obitelj-12048/deinstitucionalizacija-i-transformacija-domova-za-djecu-i-mlade-12058/12058

Ludlow, K., Mumford, V., Makeham, M., Braithwaite, J., & Greenfield, D. (2018). The effects of hearing loss on person-centred care in residential aged care: a narrative review. Geriatric nursing (New York, N.Y.)39(3), 296–302. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2017.10.013