Program prevencije oštećenja sluha izazvanog bukom kod mladih

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba, uz potporu Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo započeo je s provedbom projekta pod nazivom: „Program prevencije oštećenja sluha izazvanog bukom kod mladih“.

Voditelj projekta je doc. dr. sc. Luka Bonetti, pročelnik Odsjeka za oštećenja sluha Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

Skinite kompletan dokument u PDF formatu