RAZVOJ DEINSTITUCIONALIZIRANIH SOCIJALNIH USLUGA – USLUGA POLUDNEVNOG BORAVKA I POMOĆ U KUĆI

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN, 18/22, 46/22), socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti koje su namijenjene prepoznavanju, sprječavanju i rješavanju poteškoća i problema pojedinaca i njegove obitelji, a čime doprinose i povećanju kvalitete života. Novi Zakon o socijalnoj skrbi (NN, 18/22, 46/22), izglasan u siječnju 2022. godine, navodi 15 socijalnih usluga koje se mogu pružati korisnicima u određenoj potrebi.

Unutar projekta “Podrška procesu deinstitucionalizacije gluhih i nagluhih osoba”, korisnicima Projekta pružaju se usluge poludnevnog boravka i pomoći u kući. Glavni cilj Projekta je prevencija institucionalizacije osoba s oštećenjem sluha starije životne dobi s područja Urbane aglomeracije Zagreb. Usluga poludnevnog boravka se prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN, 18/22, 46/22) definira kao usluga unutar koje se pružaju organizirane aktivnosti i podrška tijekom dana uz prisustvo stručnih osoba, a radi zadovoljavanja životnih potreba korisnika. Usluga poludnevnog boravka pruža se u trajanju od 4 do 6 sati dnevno.

Projektna usluga pomoć u kući pruža se starijoj osobi s oštećenjem sluha s područja zagrebačke anglomeracije kojoj je u obavljanju osnovnih životnih djelatnosti potrebna pomoć druge osobe. Usluga pomoć u kući, prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN, 18/22, 46/22), obuhvaća organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba korisnika.

Važnost deinstitucionalizacije socijalnih usluga sve češća je tema u krugu javnosti i lokalnih te nacionalnih vlasti. O deinstitucionalizaciji se govori kao nužnoj potrebi što je posebice naglašeno kroz europske direktive i smjernice. Tako je Europska komisija (2021.) donijela Strategiju o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.-2030. Strategijom se naglasak stavlja na prava osoba s invaliditetom, njihov ravnopravan položaj te pristup aktivnom uključivanju u zajednica, borbu protiv diskriminacije na osnovi invaliditeta, a poseban značaj daje se poticanju samostalnog života i procesu deinstitucionalizacije.

Što se domaćih smjernica tiče, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike izdalo je prijedlog Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine (2021.). Podaci Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga (2021.) govore kako je udio starijeg stanovništva u Republici Hrvatskoj svake godine sve više u porastu, dok je suprotno tome smještajnih kapaciteta sve manje. Broj osiguranih smještajnih kapaciteta u Republici Hrvatskoj daleko je ispod europskog prosjeka, a situaciju dodatno otežava nedostatak radne snage.

Rezultati istraživanja o potrebama osoba starije životne dobi provedenog 2020. godine govore kako starije osobe na području Republike Hrvatske najznačajnijima smatraju usluge pomoći u kući i smještaja, a što dovodi do zaključka da je potreba za razvitkom socijalnih usluga u zajednici, kojima se omogućuje što duži ostanak starijim osobama u svome domu, neizmjerna (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 2021.).

Projektom “Podrška procesu deinstitucionalizacije gluhih i nagluhih osoba” korisnicima je kroz uslugu poludnevnog boravka omogućen prostor za druženje i provođenje slobodnog vremena, obrok, zabavni sadržaji (različite igre), obilježavanje prigodnih manifestacija, razvijanje kreativnih i socijalnih vještina te ostale aktivnosti. Usluga pomoć u kući pruža se teže pokretnim starijim osobama s oštećenjem sluha. Pomoću usluge pomoć u kući korisnicima se osigurava organizirana dostava obroka, pomoć oko kućanskih poslova i higijenskih potreba te zadovoljavanje ostalih korisnikovih prijekih potreba.

Pružati podršku starijoj osobi pri korištenju njenih punih potencijala i mogućnosti znači omogućiti joj što duži ostanak u svome domu i krugu svoje primarne obitelji, a što za mnoge znači duži, kvalitetniji i sretniji život.

LITERATURA:

1. Europska komisija (2021). Unija ravnopravnosti: Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.-2030. Posjećeno 27.07.2022. na službenoj mrežnoj stranici Europske unije: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=hr

2. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (2021). Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Dostupno na mrežnim stranicama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike: https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Glavno%20tajni%C5%A1tvo/Godi%C5%A1nji%20planovi%20i%20strate%C5%A1ka%20izvje%C5%A1%C4%87a/Nacionalni%20plan%20razvoja%20socijalnih%20usluga%20za%20razdoblje%20od%20%202021.%20do%202027.%20godine.pdf

3. Zakon o socijalnoj skrbi. Narodne novine, br.18/2022, 46/2022.