Psihosocijalna podrška ženama s invaliditetom u reproduktivnoj dobi….

 • …naslov je projekta kojeg udruga Roda, kao nositeljica, provodi u partnerstvu sa Savezom gluhih i nagluhih grada Zagreba i Udrugom slijepih Zagreb.

  Cilj projekta je pružanje psihosocijalne podrške ženama s invaliditetom reproduktivne dobi i unaprjeđenje njihova reproduktivnog zdravlja. Projekt će se provoditi do lipnja 2016. kroz slijedeće aktivnosti:

  1. Edukacija Rodinih volonterki za savjetovanje i pružanje podrške ženama s invaliditetom tijekom trudnoće, poroda i babinja

  2. Edukacija patronažnih sestara za pružanje učinkovite podrške majkama s invaliditetom tijekom babinja
  3. Edukacija asistentica žena s invaliditetom o vrstama podrške i oblicima edukacije vezanim uz reproduktivno zdravlja
  4. Psihosocijalna podrška trudnicama i majkama s invaliditetom kroz savjetovanje i educiranje o pripremi za porod i dojenje,
  te kroz fokus grupe
  5. Podrška ženama s invaliditetom kroz prilagodbu edukativnih materijala

  više o projektu

  Edukacija Rodinih volonterski održala se u subotu, 21.studenog 2015. u prostoru Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba. Edukaciju su održale Maria Tomić, dipl. socijalna radnica i diplomirana psihologinja kao predstavnica majki s tjelesnim oštećenjem, Iwa Dugač, socijalna radnica iz Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba i Jadranka Hudek Tomek, socijalna radnica iz Udruge Slijepih Zagreb.

  Volonterke su kroz edukaciju dobile odgovore na pitanja o specifičnostima pojedinih vrsta oštećenja, načinu komuniciranja i pravilnom ophođenju prema osobama s invaliditetom.

  Kao predstavnice majki sa senzoričkim oštećenjima sudjelovale su Ana Barilić (gluha osoba) i Ružica Domić (slijepa osoba) koje su ispričale svoja osobna iskustva za vrijeme trudnoće, poroda i majčinstva, te o podršci koju imaju kao majke s invaliditetom.