„Podrška procesu deinstitucionalizacije gluhih i nagluhih osoba“ – javni poziv za sudjelovanje

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba po potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Podrška procesu deinstitucionalizacije gluhih i nagluhih osoba“ – UP.02.2.2.15.0015. u sklopu poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, dana 3.svibnja 2021. raspisuje

J A V N I    P O Z I V

ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

„Podrška procesu deinstitucionalizacije gluhih i nagluhih osoba“

Pozivaju se starije i nemoćne osobe te djeca i mladi s problemima u ponašanju s područja grada Zagreba na iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu „Podrška procesu deinstitucionalizacije gluhih i nagluhih osoba“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je razviti i osigurati dostupnost izvaninstitucijskih socijalnih usluga koje će povećati kvalitetu života gluhih i nagluhih osoba starije životne dobi  na području grada Zagreba.

U projektne aktivnosti mogu se uključiti osobe kojima je potrebna usluga pomoći u kući, prijevoza, savjetovanja i pomaganja ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imaju prebivalište/boravište na području grada Zagreba
  • starije i nemoćne osobe (osobe od 65 godina i više)

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba od ponedjeljka do petka 8-16h na broj telefona 01/ 4619-116 ili na broj mobitela koordinatora projekta Ive Radić- 095/ 4619-123.

Predsjednica Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba:

                                                                                                      Katarina Tonković