Obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom

U ponedjeljak 3. prosinca u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održala se proslava
Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i Dana ustanove URIHO. Kao i svake godine, naš
Savez izložio je radove kreativnih radionica na izložbi udruga osoba s invaliditetom. U 16
sati započeo je okrugli stol na temu „Nesvjesna diskriminacija osoba s invaliditetom,“ nakon
čega je na red došao sport te podjela priznanja i zahvalnica Zagrebačkog športskog saveza
osoba s invaliditetom za vrhunska sportska ostvarenja i promicanje sporta osoba s
invaliditetom.
Vrhunac svečanosti bio je koncert koji je otvorio Tomislav Brajša pjesmom „Moj Zagreb tak
imam te rad“, a za dobru atmosferu cijele svečanosti pobrinuli su se i Mate Bulić, Zaprešić
Boysi, Saturnus Band, Vojin Perić, Tony Lee King, Pero Rogan, Ines i Toni Pavić
.