Jednake mogućnosti za gluhe i nagluhe osobe

U sklopu trogodišnjeg projekta Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih „Jednake mogućnosti za gluhe i nagluhe osobe – Do posla kroz nova znanja i nove tehnologije“ grupa od 8 gluhih polaznika informatičkog tečaja iz Zagreba stekla je zvanje „ECDL operater“ koje se upisuje u radnju knjižicu. Vrijednost ovog Projekta je da su osobe sa izrazitim komunikacijskim teškoćama u individualiziranom pristupu i primjerenom programu učenja uspjele usvojiti znanja jednaka redovnom programu. Osobe za koje se smatra da zbog svojih specifičnih komunikacijskih potreba ne mogu steći određena zanimanja, mogu biti uspješni ako se pristupi na njima primjeren način. Velike zahvale edukatorima i vrsnim tumačima/prevoditeljima koji su educirani za programe ovog oblika.