MALA DJELA ZA VELIKE PROMJENE – RADIONICE

  • Projekt „Mala djela za velike promjene“, sufinanciran od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“, započeo je u listopadu.
    Zaposlenici Saveza krenuli su sa formiranjem stručnog tima i pripremom materijala, a u prosincu su se održale prve radionice znakovnog jezika, šaha i nenasilja.

    Učenici osnovnih i srednjih škola imali su priliku naučiti osnove šaha i osnove znakovnog jezika te su se pokazali kao vrlo motivirani i uspješni sudionici.

    Nastavak radionica planira se u siječnju te imamo namjeru uključiti još zainteresirane djece i mladih.

  • Ovdje se radi o pilot - projektu kojim Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba planira privući što veći broj gluhe i čujuće djece u međusobnu interakciju kroz šah kako bi se podigla kvaliteta života čujuće i gluhe djece, kvalitetno provodilo vrijeme, kako bi naučili nove stvari te kako bi se tim putem smanjilo vršnjačko nasilje i povećala tolerancija.