ACT NOW FOR BETTER FUTURE – projekt Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba

  • U sklopu Erasmus+ programa za 2016. godinu – ključna aktivnost 1 za područje mladih, Agencija za mobilnost i programe EU prihvatila je prijavu Saveza gluhih i nagluhih te odobrila sredstva za projekt „Act now for better future“.

    Projekt je započeo 01. kolovoza 2016. godine kada se krenulo sa pripremama materijala uz suradnju s našim partnerima na ovom projektu - iz Italije, Španjolske, Rumunjske, Bugarske, Slovenije i Turske.

    Projekt „Act now for better future“ temelji se na razvijanju svijesti o ljudskim pravima i toleranciji među mladima, a do ideje je došlo kroz razna istraživanja koja su pokazala kako mladi u EU nisu upoznati s temeljnim ljudskim pravima, te često imaju iskrivljenu sliku o društveno prihvatljivim oblicima ponašanja, što dovodi do porasta ksenofobije, rasizma i netolerancije prema različitosti.

    Učenje o ljudskim pravima najveći efekt ima kod mladih te je upravo zbog toga stvoren ovaj projekt koji će pružiti mogućnost mladima da se upoznaju s ljudskim pravima, razviti kod njih stavove o važnosti uživanja temeljnih prava sa stajališta pojedinca i društvene sredine, te ih poticati na poštivanje i zaštitu prava kao i podučiti ih odgovornostima koje iz njih proizlaze, a sve to kroz radionice i metode koje će se održati u Zagrebu, od 10. studenog do 18. studenog 2016. godine. Na navedenoj razmjeni mladi sudjelovati će 43 mladih iz Hrvatske, Rumunjske, Bugarske, Slovenije, Španjolske, Italije i Turske i to mladi s manje mogućnosti koji dolaze iz manjih i nerazvijenih sredina kao i mlade osobe oštećena sluha i osobe koje su bile predmetom diskriminacije i netolerantnog ponašanja, ali i mladi koji svojim ponašanjem potiču predrasude i netolerantno ponašanje jer zbog nedostatka edukacije i obrazovanja pripadaju skupini sklonoj devijantnim oblicima ponašanja. Smatramo kako će takav jedan projekt, s raznim profilima mladih ljudi, biti jedno veliko iskustvo za sve sudionike, ali i poticaj za određene promjene i razvoj tolerantnijeg ponašanja.