SKUP POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

 • Povodom Međunarodnog dana žena, 9. ožujka2015. u prostorijama HAK-a održan je skup Ratificirajmo Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a u organizaciji SOIH-a i Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, gđe. Anke Slonjšak.
  Skupu su podršku dale brojne žene iz političkog života: Lora Vidović, pučka pravobraniteljica; Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova; Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova; Marija Mustač iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, te ravnateljice ustanova za rehabilitaciju osoba s invaliditetom: Dijana Kralj (Vinko bek), Ružica Stipčić (Centar za rehabilitaciju Zagreb)…

  U ime Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, podršku skupu dale su Katarina Tonković, predsjednica SGNGZ, Iva Hlavač, pravnica i Iwa Dugač, socijalna radnica.

  O Konvenciji
  Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, popularno nazvana Istanbulska konvencija, stupila je na snagu 1. kolovoza 2014. godine.
  Konvencija je međunarodni je ugovor i predstavlja sveobuhvatan pravni okvir koji će se primjenjivati na sve oblike nasilja nad ženama, uključujući i nasilje u obitelji, u vrijeme rata – oružanih sukoba i u miru.  Ona osigurava sveobuhvatnu zaštitu žena od različitih oblika nasilja. Sveobuhvatna zaštita podrazumijeva sprečavanje nasilja, direktnu zaštitu žena od nasilja, progon i kažnjavanje počinitelja nasilja i djelotvoran i učinkovit sustav praćenja primjene odredbi Konvencije. Konvencijom će se uspostaviti i međunarodni nadzorni mehanizam - skupina neovisnih stručnjaka/stručnjakinja (GREVIO) koja će nadzirati provedbu Konvencije na nacionalnoj razini.

  Svrha Konvencije je: pridonijeti suzbijanju svih oblika diskriminacije žena i promicati punu ravnopravnost žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena; zaštititi žene od svih oblika nasilja te spriječiti, progoniti i ukloniti nasilje nad ženama i nasilje u obitelji; izraditi sveobuhvatni okvir, politike i mjere za zaštitu i pomoć svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji; pružiti potporu i pomoć organizacijama i tijelima nadležnim za provedbu zakona učinkovitom suradnjom radi usvajanja sveobuhvatnog pristupa suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji; te promicati međunarodnu suradnju radi suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
  Kao 27. država članica Vijeća Europe Hrvatska je u siječnju 2013. godine potpisala navedenu Konvenciju pridruživši se tako ostalim državama u spremnosti za daljnje unaprjeđenje sustava sprečavanja i borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja.

   Trenutno je na snazi u Albaniji, Andori, Austriji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Češkoj, Italiji, Portugalu, Srbiji, Španjolskoj i Turskoj, a od studenog i u Francuskoj, Mlati i Švedskoj..

  Potpisnici Konvencije moraju omogućiti žrtvama seksualnog nasilja pristup uslugama koje bi im pomagale pri oporavku, uključujući pravno i psihološko savjetovanje, financijsku pomoć, obrazovanje, pomoć pri pronalasku mjesta za stanovanje i pri zapošljavanju. Isto tako, moraju otvoriti dovoljan broj odgovarajućih i lako dostupnih skloništa kako bi se osigurao siguran smještaj i aktivno pomoglo žrtvama, osobito ženama i djeci.
  Budući da žene nisu jedine žrtve obiteljskog nasilja, Konvencija poziva na i zaštitni okvir za muškarce, djecu i starije osobe koje su bili izložene nasilju unutar obitelji. Ipak, žene su u daleko većem broju žrtve nasilja u obitelji, seksualnog zlostavljanja, diskriminacije na radnom mjestu, što ukazuje na široko rasprostranjenu rodnu neravnopravnost.

  Obveza je država da prepoznaju neravnopravnost u svim oblicima i poduzmu mjere kako bi se spriječilo nasilje nad ženama, zaštitilo žrtve i procesuiralo počinitelje, stoji u Konvenciji.