„BE DIFFERENT. BE BETTER“

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba sredinom srpnja započelo je s provođenjem projekta ''Be different. Be better'', podržanog od strane Europske Komisije, u sklopu programa ''Mladi na djelu'' za čiju je provedbu u Hrvatskoj zadužena Agencija za mobilnost i programe EU.

Projekt ''Be different. Be better'' je bila je osmodnevna razmjena mladih (youth exchange) namijenjena mladim osobama koje su aktivne u radu s mladima (djelatnici raznih Udruga, volonteri, itd.), a provela se u Novoj Gradiški od 15. do 23. srpnja 2013. Sudionici razmjene dolaze iz 6 europskih zemalja- uključujući Hrvatsku; Slovenija, Austrija, Turska, Litva i Rumunjska. Hrvatsku su, između ostalih predstavljale 3 gluhe sudionice, Gordana Vuger, Vjekoslava Sošić i Anamarija Vučak.

Projektna zamisao je bila pružiti pravi i nužni prostor mladima za široku razmjenu različitih vizija, pristupa, iskustava i interkulturalnih pozadina, te istražiti volontiranje kao alat za poduzimanje konkretnih akcija te izrađivanje njihove vizije o tome što treba učiniti na polju suzbijanja siromaštva i marginalizacije u različitim sferama.

Kroz provedbu su ostvareni zacrtani ciljeve projekta, a to su: pronalaženje novih načina i metoda za ostvarivanje ideala jednakih mogućnosti, te pružanje potrebnih vještina mladim ljudima kako bi kroz volontiranje imali aktivnu ulogu u našem društvu za borbu protiv siromaštva i marginalizacije. Također, sudionicima je omogućeno stjecanje potrebnih znanja i vještina o siromaštvu, marginalizaciji, održivom miru, ljudskim pravima, borbi protiv diskriminacijske politike i socijalnoj koheziji, te poduzeti mjere, kao multiplikator, za veću socijalnu i društvenu uključenost mladih u okviru programa Mladi na djelu.Program Mladi na djelu (Youth in Action)

Program ''Mladi na djelu'' Europske unije namijenjen je mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima, koji se provodi u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Glavnu riječ u osmišljavanju i provođenju projekata imaju upravo mladi. Ključna riječ je neformalno učenje, što znači da se ono odvija na ležeran način, uz zabavu, druženje, volontiranje i razmjenu iskustava. Ciljevi programa Mladi na djelu su sljedeći: promicanje aktivnog građanstva mladih a posebno njihovog europskog građanstva, razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, a posebno njegovanje društvene kohezije u Europskoj uniji, poticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja, razvijanje kvalitetnih sustava potpore aktivnostima mladih i mogućnostima organizacijama civilnog društva na polju mladih, te promicanje europske suradnje u polju mladih. Zavisno od pod-akcije, u programu Mladi na djelu mogu sudjelovati prijavitelji, partneri i sudionici iz različitih zemalja. Jedini uvjet koji mora biti zadovoljen jest to da barem jedan od partnera uključenih u projekt bude iz neke od 27 zemalja članica EU. Svi partneri i sudionici uključeni u projekt moraju biti iz tzv. programskih zemalja - tj. iz neke od 27 zemalja članica EU, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Turske, Švicarske i Hrvatske. Suradnja sa susjednim partnerskim zemljama Europske unije- koje se dijele u 3 regije: Jugoistočna Europa, Istočna Europe i Kavkaz, te Mediteranske zemlje- je moguća u nekoliko pod-akcija programa. Za provođenje ovog programa u RH zadužena je Agencija za mobilnost i programe EU.