Adrese

ORGANIZACIJE GLUHIH I NAGLUHIH U HRVATSKOJ

HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH - klik za hsgn web stranicu
10 000  Zagreb, Palmotićeva 4, tel./fax: 01/48 14 114, 48 35 585
videotelefon: 040 6060 923

SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA – ZAGREB 
10 000 ZAGREB, Kneza Mislava 7, tel/fax: 01/46 19 116, 01/46 19 117

    1. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH BJELOVAR.-BILOGORSKE ŽUPANIJE - BJELOVAR
43000 BJELOVAR, Gundulićeva 1, tel/fax: 043 /24 50 22

    2. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – ČAKOVEC
40 000 ČAKOVEC, Perivoj Zrinskih bb, tel/fax: 040 / 39 09 20

    3. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH – DARUVAR
43 500 DARUVAR, Preradocićeva 26, tel/fax: 043 /33 10 22

    4. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH DUBR.-NERETVANSKE ŽUPANIJE – DUBROVNIK
20 000 DUBROVNIK , Josipa Kosora 30, tel/fax: 020 /41 22 43

    5. DRUŠTVO OSOBA OŠTEĆENA SLUHA KRAP.-ZAGORSKE ŽUPANIJE – KRAPINA
49 000 KRAPINA , Magistratska 12, tel.: 049/37 37 63, 049/30 01 30
videotelefon: 040 6060 929

    6. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLOVAC
47 000 KARLOVAC, Šebetićeva 3, tel/fax: 047/61 54 08

    7. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH – NAŠICE
31 500 NAŠICE, Josipa Jurja Strossmayera 5 - p.p.103, tel/fax: 031/61 33 51

    8. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH NOVA GRADIŠKA
35 000 NOVA GRADIŠKA, Trg kralja Tomislava 6, tel/fax: 035 /36 49 86

    9. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE – OSIJEK
31 000 OSIJEK, Pavla Pejačevića 3, tel/fax: 031/36 95 88

  10. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH POŽEGE
34 000 POŽEGA, Sokolova 5, tel/fax: 034 /27 60 48

  11. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH ŽUPANIJE ISTARSKE – PULA
52 100 PULA, Anticova 5, tel/fax: 052 /22 26 63 Zoran 098/ 33 18 96
videotelefon: 040 6060 924

  12. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE – RIJEKA 
51 000 RIJEKA, Viktora Cara Emina 9, tel/fax: 051 /21 39 29
videotelefon: 040 6060 921

  13. UDRUGA GLUHIH ZAGREBAČKE ŽUPANIJE SAMOBOR
10 430 SAMOBOR, Josipa Komparea 5, tel/fax: 01 /33 62 055

  14. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA SISKA I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
44 000 SISAK, Trg 22 lipnja 4, tel/fax: 044 /54 80 03

  15. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH ŽUPANIJE BRODSKO-POSAV. – SLAVONSKI BROD 
35 000 SLAVONSKI BROD, Horvatova 3, tel/fax: 035/44 49 15

  16. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE – SPLIT
21 000 SPLIT, Trg bana Josipa Jelačića 6, tel/fax: 021 /34 27 87

  17. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE – ŠIBENIK 
22 000 ŠIBENIK, Kralja Zvonimira 42, tel/fax: 022 /33 52 48

  18. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA VARAŽDINA I VARAŽD.ŽUP. – VARAŽDIN
42 000 VARAŽDIN, Slavenska 22, tel/fax: 042 /32 03 14
videotelefon: 040 6060 920

  19. UDRUGA OSOBA OŠTEĆENA SLUHA ZADARSKE ŽUPANIJE – ZADAR
23 000 ZADAR, Ruđera Boškovića 6/3, tel/fax: 023 /21 34 42

  20. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE – VINKOVCI
32 100 VINKOVCI, Ulica Dvanaest redarstvenika 1a, tel/fax: 032 /30 33 44

  21. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH VIROV.-PODRAVSKE ŽUPANIJE – VIROVITICA
33 000 VIROVITICA, Trg bana Josipa Jelačića 9, tel.: 033 /721 190 – fax: 033 / 72 69 16

  22. UDRUGA OSOBA OŠTEĆENA SLUHA – ŽUPANJA
32 270 ŽUPANJA, Zagrebačka 12 (poslati gosp. Kokanoviću), tel.: 032 /83 12 63

  23. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ILOKA ,
32236 ILOK, Trg žrtava domovinskog rata 2, tel/fax 032/59 02 43
e-mail: ugin@vu.t-com.hr
 

Europska unija gluhih


Međunarodna federacija nagluhih


Svjetska federacija gluhih


Europska federacija nagluhih


Europski invalidski forum
(krovna europska organizacija
osoba s invaliditetom)


Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske